Waar vraag ik een sociale werkvoorziening aan?

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de WSW. Heeft u een WSW-indicatie, dan heeft u mogelijk sinds 1 januari 2015 te maken met de Participatiewet. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) samen. Doel hiervan is dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan bij een gewone werkgever in plaats van bij een sociale werkvoorziening. De WWB en WSW bestaan niet meer, u kunt dus geen WSW-indicatie of een sociale werkvoorziening aanvragen.

Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en wil graag werken? Dan komt u misschien in aanmerking voor beschut werk. Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of het UWV, deze kunnen u meer vertellen over werken met een beperking.

Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en wil graag werken? Dan kunt u zelf bij het UWV om een beoordeling vragen of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Het UWV beoordeelt of u tot de doelgroep beschut werk behoort. Het UWV onderzoekt welke mogelijkheden u heeft om te werken en welke aanpassingen of begeleiding u daarvoor nodig heeft. Blijkt uit het onderzoek dat u ondersteuning nodig heeft die een gewone werkgever niet kan bieden? Dan geven wij een positief Advies indicatie beschut werk.

Het Advies indicatie beschut werk is een advies van UWV. U kunt met dit advies naar uw gemeente gaan. De gemeente beslist vervolgens of u ook echt een Indicatie beschut werk krijgt. Gemeenten blijven ook verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk.