Waar vraag ik toestemming aan voor het gebruik van gemeentegrond?

Als er naast uw woning, tuin of perceel een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u dit stuk grond - als de gemeente wenst mee te werken - onder bepaalde voorwaarden kopen.

De gemeentegrond wordt alleen verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Het bestemmingsplan regelt het gebruik van de grond.

De eerste aanvraag doet u bij het loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving. U moet dan eerst telefonisch een afspraak maken.

U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Kerkrade, afdeling Ruimtelijke Ordening.