Waar vraag ik toestemming voor het parkeren van een voertuig met reclame?

Wilt u deze vorm van reclame gaan toepassen? Vraag dit na bij gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid.