Waarom wordt mijn aanvraag voor een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort doorgestuurd naar de IND?

De gegevens op uw verblijfsvergunning moeten hetzelfde zijn als de gegevens in de basisregistratie personen. Als dit niet het geval is, moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderzoeken hoe dit kan. De gemeente kan u dan nog geen paspoort geven.