Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag voor een loterijvergunning?

De gemeente Kerkrade reageert binnen 8 weken.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.