Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag voor het plaatsen van een uitstalling?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.