Wanneer beslist de gemeente over mijn subsidieaanvraag voor amateurkunst?