Wanneer beslist de gemeente over mijn vergunningsaanvraag voor een verkoopdemonstratie in mijn café?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.