Wanneer beslist de gemeente over mijn verzoek om handhaving in verband met verontreiniging?

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.