Wanneer heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag?

Om recht te hebben op individuele inkomenstoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U bent 21 jaar of ouder maar u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt,
  2. uw inkomen is langdurig laag (minstens 3 jaar), d.w.z. niet hoger dan de bijstandsnorm waar u recht op heeft,
  3. u heeft weinig of geen te hoog vermogen,
  4. u heb geen uitzicht op inkomensverbetering,
  5. in de 12 maanden voorafgaand uw verzoek om individuele inkomenstoeslag, heeft u geen langdurigheidstoeslag of inkomenstoeslag ontvangen.