Wanneer hoor ik of ik een vergunning krijg voor geluidsapparatuur in mijn horecabedrijf?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.