Wanneer hoor ik of mijn kind in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer naar school?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier, voorzien van alle benodigde gegevens (verklaringen van deskundigen, werkgeversverklaringen betreffende de werktijden etc.) een besluit. Als het formulier aangevuld of gecorrigeerd moet worden, stuurt de gemeente het aanvraagformulier terug. Ouders kunnen dan de gegevens aanvullen of verbeteren. Wanneer het formulier compleet is, ontvangen de aanvragers binnen 8 weken een beschikking.