Wanneer is een sloopmelding verplicht ?

Een sloopmelding is verplicht wanneer sprake is van het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij verbouwingen kan dus sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In beide gevallen is een sloopmelding noodzakelijk. Indien het totale sloopafval dat vrijkomt minder dan 10 kubieke meter (m3) bedraagt, dan geldt hiervoor géén meldingsplicht. Echter indien u sloopt waarbij asbest vrij komt dan het ten allen tijden vereist een sloopmelding in te dienen.