Wanneer kan de gemeente een vergunning voor het kappen van een monumentale boom weigeren?

De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

 • geen hinder oplevert
 • bijzonder is voor een straat of buurt
 • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen

Toelichting

Een vergunning voor het kappen van een waardevolle boom wordt enkel verleend indien:

 • de betreffende boom gevaar oplevert
 • er schade aan gebouwen wordt veroorzaakt
 • er sprake is van een groot maatschappelijk belang

Een vergunning voor het kappen van een monumentale boom wordt enkel verleend indien:

 • de openbare veiligheid in het geding is
 • er sprake is van een noodtoestand
 • er sprake is van een uitzonderlijke situatie
 • de betreffende boom gevaar oplevert
 • er schade aan gebouwen wordt veroorzaakt
 • er sprake is van een groot maatschappelijk belang