Wanneer kan ik een ontheffing aanvragen voor inburgering?

Ontheffing krijgen kan op drie manieren.

  • U kunt ontheffing krijgen als u genoeg heeft gedaan om in te burgeren. Dit heet aantoonbaar geleverde inspanning. Deze ontheffing kunt u aanvragen een half jaar voordat uw inburgeringstermijn stopt.
  • Ontheffing kan ook als u goed genoeg bent ingeburgerd. U woont bijvoorbeeld al 10 jaar of meer in Nederland, werkt al 5 jaar of langer in Nederland en spreekt de taal goed.
  • Een derde reden voor ontheffing kan uw medische situatie zijn. U bent bijvoorbeeld ernstig ziek of gehandicapt. Een arts zal u dan onderzoeken, dit onderzoek moet u betalen.