Wanneer kan ik een voorlopige voorziening aanvragen?

Een verzoek om voorlopige voorziening kan tegelijk met het beroepschrift worden ingediend. Het hele bestemmingsplan wordt daardoor geschorst totdat op verzoek is beslist (artikel 8.4 Wro).

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook later in de beroepsprocedure worden ingediend.