Wanneer kom ik in aanmerking voor de naturalisatieprocedure?

Voor naturalisatie moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, CuraƧao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
  • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

  • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
  • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.