Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

De voorwaarden zijn:

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. (Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.)
 • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Vermogenstoets

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente hoeveel vermogen u bezit, bijvoorbeeld spaargeld, een huis of een auto. U mag niet teveel vermogen hebben, dit heet de vermogenstoets. Heeft u meer vermogen dan toegestaan? Dan kunt dit geld gebruiken om van te leven en heeft u geen recht op bijstand. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie, dit wordt de vermogensgrens genoemd:

 • Gezamenlijke huishouding € 11.880
 • Alleenstaande ouder € 11.880
 • Alleenstaande € 5.940

Taaleis

Als u bijstand wilt moet u aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst, dit heet de Taaleis. U moet de basiskennis hebben van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F. Dit betekent bijvoorbeeld dat u korte, eenvoudige teksten kan lezen en schrijven. U voldoet aan de Taaleis als u:

 • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
 • het inburgeringsexamen heeft behaald;
 • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

U moet een taaltoets doen als u niet kunt aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Als u niet voldoet aan de Taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%.