Wanneer kom ik in aanmerking voor een briefadres?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

• U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit).

• Het briefadres is in Nederland.

• Het briefadres is geen postbus.

• U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.