Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen?