Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor het maken van een inrit?

Indien u een inritvergunning aanvraagt en er vanuit de afdeling Stedelijk Beheer/Wijkbeheer een positief advies wordt gegeven, ontvangt u in principe na 8 weken de gevraagde vergunning. Voor betaling van de aanlegkosten, de legeskosten en eventueel verbredingskosten zal een acceptgiro worden toegezonden. Zodra de betaling bij de gemeente is ontvangen, zal de inrit binnen 3 weken door de gemeente Kerkrade worden aangelegd.