Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor mijn monument?

Bij een omgevingsvergunning voor een monument zijn er 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Wanneer geldt de uitgebreide procedure ? Dit gebeurt bij:

  • (gedeeltelijke) sloop van een Rijksmonument
  • ingrijpende wijzigingen van een Rijksmonument
  • reconstructie van een beschermd Rijksmonument
  • wijziging bij herbestemming van een Rijksmonument
  • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

De uitgebreide procedure duurt 6 maanden. Deze periode mag met 6 weken verlengd worden.

Voor alle andere wijzigingen geldt de reguliere procedure. De gemeente beslist dan binnen 8 weken over uw aanvraag. Ook deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.