Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningsaanvraag voor het tijdelijk verhuren van een appartement?

Voorzover de vergunningaanvraag betrekking heeft op een vergunning op grond van artikel 15 van de Leegstandwet: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de beschikking niet binnen deze 8 weken gegeven kan worden, noemt het College van burgemeester en wethouders een redelijke termijn binnen welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.