Wanneer krijg ik een vergunning voor het organiseren van een loterij?

U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • Het doel van de actie van algemeen nut is en ten minste de helft van de opbrengsten hieraan besteed wordt.
  • De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.

Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling die minimaal drie jaar bestaat of ingeschreven staat bij Kamer van Koophandel.