Wanneer krijg ik te horen of ik vrijstelling krijg voor het verplicht solliciteren?

De gemeente moet binnen 8 weken na uw aanvraag een besluit te nemen. Wanneer het besluit niet binnen 8 weken kan worden genomen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt aan u medegedeeld op welke redelijke termijn u een besluit kunt verwachten.