Wanneer krijg ik toestemming voor het tijdelijk verhuren van mijn woning?

Voorzover de vergunningaanvraag betrekking heeft op een vergunning op grond van artikel 15 van de Leegstandwet: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de beschikking niet binnen deze 8 weken gegeven kan worden, noemt het College van burgemeester en wethouders een redelijke termijn binnen welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.