Wanneer mag mijn bedrijf water op het oppervlaktewater lozen?

Of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft, hangt af van:

 • de manier waarop u het water wilt lozen
 • waar het water vandaan komt:
  • uit een particulier huishouden
  • uit een inrichting
  • van ergens anders: ‘lozen buiten inrichtingen’

Komt uw afvalwater uit een particulier huishouden?

 • Gaat het om afvalwater van terugkerend schoonmaakwerk? Bijvoorbeeld als u de ramen heeft gelapt? Dan hoeft u dat niet te melden.
 • Afvalwater van huishoudens gaat meestal via het riool. Als dat niet kan, moet u zich houden aan de regels in het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’. U moet wel een goede reden hebben om uw afvalwater niet in het riool te lozen. Een goede reden is bijvoorbeeld dat het riool op meer dan 40 meter afstand ligt.
 • Staat in het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’ dat u mag lozen in de bodem of oppervlaktewater? Dan bent u verplicht om dit te melden. Doe op tijd melding als u van plan bent om water te lozen.
 • Loos het afvalwater met zorg. Meestal heeft u een zuiveringsinstallatie nodig. De gemeente kan bovendien extra regels opleggen waar u zich aan moet houden. Dit hangt van de melding af.

Komt uw afvalwater uit een inrichting?

 • In de ‘Wet milieubeheer’ staat of uw bedrijf een inrichting is. De regels voor een lozing door een inrichting leest u in het Activiteitenbesluit.
 • Wilt u op het oppervlaktewater lozen? Kijk dan in het Activiteitenbesluit. Staan daarin geen regels voor uw situatie? Dan heeft u een watervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online. Meestal neemt het waterschap hierover een besluit.
 • Meestal hoeft u geen melding te doen of een vergunning aan te vragen. Wel moet u het water met zorg lozen. Er kunnen bovendien extra regels zijn waar u zich aan moet houden. Als deze worden opgelegd, dan zal de gemeente u daarvan op de hoogte stellen.

Komt uw afvalwater van buiten een inrichting?

 • De regels voor deze lozingen staan in het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’.
 • Voor de meest voorkomende lozingen staan regels in het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’. Kunt u uw soort lozing niet terugvinden bij de genoemde activiteiten? Dan mag u het water zo niet lozen.
 • Meestal bent u verplicht de waterlozing te melden. Staat uw situatie niet vermeld in het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’? Dan heeft u een watervergunning nodig. Dit geldt alleen voor lozingen op het oppervlaktewater. Andere niet-vermelde lozingen mogen niet.
 • Wilt u water lozen vanuit een pleziervaartuig? Dan moet u dat melden als:
  • het afvalwater niet volgens de regels van het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ gebeurt.
  • de boot geen gekeurde zuiveringsinstallatie heeft.