Wanneer moet ik de verzorging van een pleegkind melden?

Als u langdurig de verzorging en opvoeding van een pleegkind op u neemt, moet u dit melden bij de gemeente. Dit moet ook als een instelling een pleegkind verzorgt en opvoedt. Vertrekt of overlijdt uw pleegkind? Meld ook dat aan de gemeente. De gemeente geeft de informatie door aan de Raad voor de kinderbescherming.