Wanneer moet ik mijn verhuizing naar het buitenland bij de gemeente melden?

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Toelichting

Als u een uitkering van de gemeente Kerkrade ontvangt moet u uw verhuizing ook doorgeven aan de sector Maatschappelijke Zorg. U gebruikt hiervoor het wijzigingsformulier van Maatschappelijke Zorg. U kunt dit formulier afhalen bij de balie op het Activerium.