Wanneer moet ik plankosten aan de gemeente betalen?

U betaalt de gemeente plankosten als u op eigen grond bouw- of aanlegwerkzaamheden uitvoert als onderdeel van de omgevingsvergunning. Dit zijn de kosten van voorbereiding en toezicht op de aanleg van voorzieningen zoals groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten.