Wanneer neemt de gemeente een beslissing over de vergunning voor het leggen van kabels en leidingen?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.