Wanneer vindt de uitreiking van het besluit van Nederlanderschap plaats?

De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend.

Heeft u de optieprocedure gevolgd? Dan krijgt u een bevestiging dat u het Nederlanderschap krijgt. Binnen 9 weken vindt dan de uitreiking plaats.

Heeft u de naturalisatieprocedure gevolgd? Dan ondertekent de koning het besluit van uw Nederlanderschap. Binnen 3 maanden vindt vervolgens de naturalisatieceremonie plaats. U ontvangt de uitnodiging tot 6 weken voor de ceremonie.