Wanneer vraag ik een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aan voor een gesloten bodemwarmte-installatie?

U moet een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen als:

  • De capaciteit van de bodemwarmtewisselaar groter is dan 70 kW.
  • De capaciteit is kleiner dan 70kW en de wisselaar ligt in een interferentiegebied van de gemeente. Ook de provincie kan zo'n gebied aanwijzen. In een interferentiegebied gelden regels over de ligging van en het aantal bodemwarmte-installaties. Vaak gaat het om stedelijke gebieden of kassengebieden.

Voor een installatie met een open systeem heeft u meestal een watervergunning nodig van de provincie.