Wanneer wordt het afval opgehaald?

Via de website van reinigingsdienst Rd4 kunt u informatie krijgen over de tijden waarop en hoe vaak het huishoudelijk afval wordt ingezameld, hoe grofvuil kan worden aangeboden en op welke wijze ander afval wordt ingezameld. Ook krijgt u aan het begin van elk kalenderjaar de nieuwe afvalkalender.

Neem voor meer informatie contact op met het Rd4 servicepunt via 045-5437100