Wat als het opnemen van de vingerafdrukken moeilijk of onmogelijk is bij het aanvragen van een paspoort?

Bij het aanvragen van een paspoort worden er minimaal 2 en maximaal 3 opnamen van een vinger gemaakt. De 2e opgenomen vingerafdruk controleert de 1e. Als deze controle niet lukt, wordt er een 3e opname gemaakt. Wanneer deze poging ook niet lukt, worden afdrukken van een andere vinger opgenomen. Voor elke opname legt u uw vinger opnieuw op de vingerafdruklezer.

In sommige gevallen is het opnemen van vingerafdrukken moeilijk of onmogelijk door een medische beperking. Het kan gaan om een permanente of een tijdelijke beperking.

Van een permanente beperking is sprake, als vaststaat dat de beperking gedurende de reguliere geldigheidsduur van het paspoort blijft bestaan. Met een tijdelijke beperking komt u in aanmerking voor een paspoort zonder vingerafdrukken dat 1 jaar geldig is.

Met een permanente beperking kunt u een paspoort zonder vingerafdrukken krijgen met een geldigheid van 5 of 10 jaar (afhankelijk van uw leeftijd). De ambtenaar die de aanvraag van uw paspoort behandelt, kan bij twijfel een medische verklaring aan u vragen.