Wat doet de voedselbank?

De voedselbank helpt de armste mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de Voedselbank samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt armoede samen bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu wordt minder belast.