Wat gebeurt er als ik me niet hou aan de eisen van mijn bijstandsuitkering?

De gemeente kan uw bijstandsuitkering voor een of meerdere maanden verlagen, u krijgt dan minder geld. Ook kan de gemeente uw uitkering tijdelijk stopzetten of zelfs beƫindigen wanneer door het niet nakomen van uw verplichtingen het recht op bijstand niet (meer) kan worden vastgesteld. De gemeente houdt wel rekening met uw persoonlijke situatie en kan besluiten om slechts een waarschuwing te geven. Bij nogmaals niet nakomen van de verplichtingen kunt u echter een bestuurlijke boete ontvangen.