Wat is de blauwe zone?

Om het kort parkeren mogelijk te maken, is in een gedeelte van het centrumgebied van Kerkrade een blauwe zone ingesteld.

Wat is een blauwe zone?

In een blauwe zone is een maximale parkeertijd van kracht. De blauwe zone wordt aangegeven door een zogenaamd zonebord waarop een blauwe P en een maximale parkeerduur van drie uur zijn aangegeven. Ook staan op de borden de dagen en tijdstippen waarop de regeling geldt. De plaatsen waar geparkeerd mag worden zijn van een blauwe streep voorzien. Om in de blauw gemarkeerde vakken te mogen parkeren, hebt u een parkeerschijf nodig. De maximale parkeerduur is 2cuur.

Voor welk gebied geldt de blauwe zone?

 • Giessenstraat
 • Kosterbeemden
 • Gedeelte van de Kapellaan, tussen de Stationstraat en de Capar Sprokelstraat – Putgang
 • Stationstraat
 • Gedeelte Deken Quodbachlaan, tussen Mucherveldstraat en de Einderstraat
 • Gedeelte van de Marktstraat, tussen de Grupellostraat en de Ambachtsstraat
 • Gedeelte van de Hoofdstraat, tussen de Grupellostraat en de Kruisstraat-O.L. Vrouwestraat
 • Oranjestraat
 • Gedeelte van de Kloosterraderstraat, tussen de Oranjestraat en de O.L. Vrouwestraat
 • Gedeelte van de Rolduckerstraat, tussen de Oranjestraat en de O.L. Vrouwestraat
 • Pater Kreijtenstraat
 • Koninginnestraat
 • J.S. Bachstraat
 • Gedeelte van de Van Beethovenstraat, tussen de Mozartstraat en de Schubertstraat
 • Gedeelte van de Schubertstraat nabij Wijngracht

Wanneer?

De parkeerschijfplicht met een maximale parkeerduur van 2 uur geldt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 21.00 uur, hetgeen kenbaar wordt gemaakt met bebording.