Wat is de participatieverklaring?

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering.

U leert eerst de normen en waarden kennen van de Nederlandse samenleving. Daarna ondertekent u de participatieverklaring. Hiermee verklaart u dat u zich aan de waarden en regels van Nederland zal houden.

Tekent u de verklaring niet? Dan kunt u een boete krijgen van maximaal € 340 euro. Deze boete kunt u meerdere keren krijgen. Ook kunt u zonder de participatieverklaring het inburgeringsexamen niet halen. U krijgt dan geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.