Wat is de termijn van een sloopmelding ?

Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden digitaal en wel via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) ingediend bij de gemeente.

De gemeente kan in bepaalde omstandigheden afwijken van deze vier weken termijn. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Milieu en Bouwen via 14-045.