Wat is de Verwijsindex voor risicojongeren (VIR)?

Als de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt, kunnen hulpverleners een melding maken in de Verwijsindex voor risicojongeren. De verwijsindex is bedoeld om de hulpverleners van de jeugdgezondheidszorg, politie, jeugdzorg en het onderwijs in contact te brengen met elkaar. Op deze manier kunnen zij informatie over risicojongeren uitwisselen. In de verwijsindex staan geen gegevens over het probleem of de behandeling. De verwijsindex is bedoeld voor jongeren tot 23 jaar.

U krijgt bericht van een melding in de Verwijsindex. U heeft het recht om deze gegevens in te zien. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Als u het niet eens bent met de gegevens in de verwijsindex kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. Zowel de ouders als de jongere kunnen bezwaar maken