Wat is een aanlegvergunning?

Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning. U hebt deze vergunning nodig voor werkzaamheden (geen bouw) in gebieden met een speciale waarde op bijvoorbeeld landschappelijk, cultuurhistorisch of archeologisch gebied.

Voorbeelden van werkzaamheden:

  • wegen of paden aanleggen
  • sloten graven of dempen
  • bomen planten
  • grond ophogen of afgraven

Waarom een omgevingsvergunning aanvragen?

Met de omgevingsvergunning onderzoekt de gemeente of uw werkzaamheden passen in de geplande inrichting van het gebied (bestemmingsplan). Ook let de gemeente erop dat uw werk de landschappelijke of cultuurhistorische waarde niet aantast.

Meerdere toestemmingen tegelijk aanvragen

Als u een pad gaat aanleggen, kunt u bijvoorbeeld ook een vergunning nodig hebben om bomen te kappen of een monument te verbouwen. Met de omgevingsvergunning regelt u dit allemaal in één keer.