Wat is een BIZ-bijdrage?

De BIZ-bijdrage is een belasting voor de gebruikers van een bedrijfspand dat binnen een bedrijven investeringszone (BIZ) staat. Staat de niet-woning op 1 januari leeg dan krijgt de eigenaar de aanslag. Deze bijdrage maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Dit betreft o.a. het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. Alle verschillende ondernemers in deze zone betalen hieraan mee. De hoogte van het tarief is gebaseerd op de WOZ-waarde van het bedrijfspand.