Wat is een gesloten bodemwarmte-installatie?

Om uw gebouw te verwarmen, kunt u de warmte in de bodem gebruiken. Dan installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet 'wisselaar', omdat u er uw pand mee kunt opwarmen en afkoelen. In de winter neemt u warmte uit de bodem op. Maar in de zomer geeft u warmte af aan de bodem en koelt u het pand dus juist. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater.

Wilt u een bodemwarmte-installatie met een gesloten systeem aanleggen? Vraag dan om toestemming van de gemeente. Voor een installatie met een open systeem heeft u meestal toestemming nodig van de provincie.

Wilt u samen met uw buren bodemwarmte gebruiken? U heeft dan een grotere installatie nodig. In de volgende situaties moet u een omgevingsvergunning onbeperkte milieutoets aanvragen:

  • De capaciteit van de bodemwarmtewisselaar is groter dan 70 kW.
  • De capaciteit is kleiner dan 70kW en de wisselaar ligt in een interferentiegebied van de gemeente. Ook de provincie kan zo'n gebied aanwijzen. Elk interferentiegebied heeft regels over de ligging en het aantal bodemwarmte-installaties. Vaak gaat het om stedelijke gebieden of kassengebieden.