Wat is een grondexploitatieovereenkomst?

Ontwikkelaars van bouwplannen kunnen met de gemeente afspraken maken over het gebruikklaar maken van bouwgrond. De gemeente zorgt dan bijvoorbeeld voor riolering, wegen en verlichting. Deze afspraken staan in een exploitatieovereenkomst die tussen de ontwikkelaar en gemeente wordt gesloten.

De kosten voor het gebruikklaar maken, worden betaald door de bouwondernemers, woninginstellingen of projectontwikkelaars.