Wat is een individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor personen tot de pensioengerechtigde leeftijd die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen en gelet op hun individuele omstandigheden geen zicht hebben op verbetering van het inkomen.

De individuele inkomenstoeslag is niet speciaal bedoeld voor bepaalde kosten. U mag zelf weten waaraan u de individuele inkomenstoeslag uitgeeft.