Wat is een ongewoon voorval?

Een ongewoon voorval is elke gebeurtenis (ongeacht de oorzaak) die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten, waardoor nadelige gevolgen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan voor het milieu. Dat kunnen zowel brand, explosies, storingen in het productieproces zijn als storingen in de voorzieningen van de inrichting. Ook ongelukken en calamiteiten kunnen daaronder vallen.

Er kunnen ongewone voorvallen in uw bedrijf gebeuren. Dit zijn incidenten waarbij milieuschade ontstaat of dreigt te ontstaan. Bijvoorbeeld branden, explosies, ongevallen of storingen.

U neemt meteen maatregelen om de milieugevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen

Door het voorval te melden kan de gemeente:

  • de mogelijke gevolgen voor de omgeving snel in kaart brengen en beperken
  • beter inzicht krijgen in de processen en installaties binnen bedrijven