Wat is een re-integratietraject?

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt bekijkt de gemeente op welke manier u weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Dit heet re-integreren. Heeft u al een bijstandsuitkering? Dan bekijkt de gemeente samen met u wat het beste traject is om weer betaald werk te krijgen. Dit heet het re-integratietraject. Het doel van een re-integratietraject is om u zo snel mogelijk te bemiddelen naar betaald werk of naar een maatschappelijke activiteit.

Tijdens het re-integratietraject bekijkt men of u behoefte heeft aan een voorziening, bijvoorbeeld: sociale activering, het voorkomen van een isolement (eenzaamheid), vaardigheden leren, kennis en werkervaring opdoen. Om te bepalen welke voorziening bij u past, kan de gemeente gebruik maken van bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een medische keuring en een beroepskeuze- of interessetest.

De gemeente kan in een beschikking of een (traject)overeenkomst, afspraken met u over het re-integratietraject vastleggen. Bijvoorbeeld:

  • Hoe vaak u langs moet komen voor een gesprek bij een re-integratiebureau;
  • Dat u verplicht bent mee te werken aan de geboden re-integratievoorziening en
  • wat de gevolgen zijn als u zich niet of niet voldoende houdt aan uw verplichtingen.

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, kan de gemeente u verplichten gebruik te maken van de aangeboden re-integratievoorziening. Deze verplichting is onderdeel van uw arbeidsplicht. Het niet nakomen van deze verplichting kan gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering.

Er zijn 2 re-integratieverplichtingen die voor iedereen gelden:

  • Het gebruik maken van een door de gemeente aangeboden voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, waaronder sociale activering;
  • het meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.

Daarnaast mag de gemeente zelf verplichtingen vastleggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • het meewerken aan het opstellen uitvoeren en evalueren van het plan van aanpak.

Activerium KerkradeMarktstraat66461 CXKerkrade6460 AP600Kerkrade14 045