Wat is een rechtsmatigheidsformulier?

Als u een uitkering heeft (bijstand, IOAW of IOAZ) en er wijzigt iets in uw woon-, werk- of leefsituatie, dan bent u verplicht dit door te geven aan de gemeente. Dit heet de inlichtingenplicht. Enkele voorbeelden van wijzigingen zijn:

  • u gaat samenwonen of er komt iemand bij u inwonen,
  • u of uw partner heeft (vrijwillgers)werk gevonden,
  • u of uw inwonende meerderjarige zoon/dochter gaat een opleiding volgen,
  • u heeft zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • u heeft een erfenis ontvangen

Met het wijzigingsformulier geeft u de wijziging door bij uw gemeente. U dient de wijziging direct nadat deze heeft plaatsgevonden, of wanneer u weet dat de wijziging gaat plaatsvinden, door te geven. Dit dient in ieder geval binnen 5 werkdagen te gebeuren. Onderteken het wijzigingsformulier en laat uw partner ook ondertekenen als dat wordt gevraagd.

De genoemde wijzigen zijn slechts voorbeelden. Wanneer u twijfelt of u een wijziging wel of niet moet doorgeven, adviseren wij u contact op te nemen met uw contactpersoon. Wanneer achteraf blijkt dat u de wijziging wel had moeten doorgeven, maar dit niet heeft gedaan, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte of uw recht op een bijstandsuitkering.