Wat is een veiligheidsregio?

In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de geneeskundige hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s zorgen voor de bestrijding van rampen en ongevallen en voor crisisbeheersing.

Een veiligheidsregio is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van crisisplannen en rampenbestrijdingsplannen voor sommige bedrijven en instellingen. Maar een veiligheidsregio kan ook advies geven over het voorkomen van branden, rampen en crisissen.